Tin tức

Thông báo về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”

Triển khai Công văn số 31/UBQG-VP ngày 20/7/2012 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012 nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới cho các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, tổ chức; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc tham gia thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. công chứng thế chấp

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phổ biến và phát động các tập thể, cá nhân trong đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bài dự thi đề nghị chuyển về Thường trực Ban VSTBPN ngành Tư pháp – Vụ Tổ chức cán bộ (đồng chí Nguyễn Hương Ly – Phòng 107 Nhà N1 – ĐT: 04.62739365) trước ngày 14/9/2012 để tổng hợp, gửi Ban Tổ chức cuộc thi.Tải file đính kèm:

cong chung, công chứng, cong chung quan 1, công chứng quận 1, thu tuc cong chung, thủ tục công chứng, van phong cong chung, văn phòng công chứng

© CongchungSaigon. All Rights Reaserved
Tổng lượt truy cập : 809274 - Đang online : 9

Điện thoại: (+84 8) 39152339 - 3915 2278 - Fax: (08) 3914 4463

Địa chỉ: 136 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Quận.1, TP.HCM